Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności, wraz z Regulaminem świadczenia usług przez serwis GeneratorSprzedazy.pl (dalej: „Serwis”), określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Użytkowników oraz innych osób korzystających z usług świadczonych przez Serwis.

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Serwisu jest Clickonometrics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000439513, NIP: 5272686818, REGON: 146392219, z kapitałem zakładowym 5.000 złotych, (dalej: Administrator).

II. Rodzaj zbieranych danych i zakres ich wykorzystania.

1. Zebrane podczas procesu rejestracji informacje na temat użytkownika, Administrator Serwisu, będzie wykorzystywać w celu realizacji świadczonych usług oraz w celu przesyłania informacji marketingowych lub przedstawienia informacji o usługach i produktach Administratora, w tym także przekazywania ich Partnerom, będącym stronami transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Serwisu.

2. Podczas wizyty Użytkownika na stronie GeneratorSprzedazy.pl automatycznie zbierane są również dodatkowe dane, takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Adres korespondencyjny e-mail podany podczas rejestracji będzie wykorzystywany w celu wysyłania materiałów promocyjnych prezentujących usługi i produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik będzie również otrzymywał automatyczne wiadomości dotyczące swojej aktywności w Serwisie. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: kontakt@generatorsprzedazy.pl.

3. Dane Użytkownika mogą być również użyte do analizy zachowań na stronie internetowej GeneratorSprzedazy.pl, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony GeneratorSprzedazy.pl Dane podane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

4. Administrator nie zbiera danych dotyczących kart kredytowych i kont bankowych przy dokonywaniu zakupu.

5. Udostepnienie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.

III. Informacje handlowe.

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat swoich produktów i usług oraz produktów i usług swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

IV. Prawa Użytkownika.

1. Administrator zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r.), zapewnia wszystkim Użytkownikom Serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę Użytkownika usunięte w całości lub części.

2. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zebrane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Istnieje możliwość zmiany wszystkich danych osobowych.

3. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.

4. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

V. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;

VI. Udostępnienie danych.

1. Administrator może także przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3. Dane osobowe mogą zostać przekazywane lub udostępnianie Partnerom Clickonometrics sp. z o.o. (Administrator Danych), tj. ClickAd S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, ClickAd Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, All4Affiliate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, SavingCloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, w celu przesyłania przez nich informacji marketingowych lub przedstawienia informacji o usługach i produktach.

VI Zarządzanie plikami Cookies

1. Użytkownik uprawniony jest do zmiany ustawień przeglądarki internetowej celem wyłączenia plików cookies.

2. Usługodawca zastrzega, iż wyłączenie plików cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu ekspertfinansowy.pl.

3. Użytkownik uprawniony jest do zarządzania plikami cookies poprzez dokonanie wyboru przeglądarki internetowej oraz postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą danej przeglądarki:

VII. Postanowienia końcowe.

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie.

2. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Clickonometrics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa tel: +48 22 26 10 302 fax: +48 22 26 10 301, e-mail: kontakt@generatorsprzedazy.pl.